Apakah itu Resolusi Lembaga? (What is Board Resolution?)

Resolusi Lembaga adalah suatu dokumen bertulis atau kenyataan yang merekodkan keputusan atau tindakan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah semasa mesyuarat lembaga. Resolusi lembaga boleh didapati di dalam buku minit Syarikat. Resolusi Lembaga juga boleh dirujuk kepada Resolusi Pengarah, atau resolusi lembaga syarikat.

Lembaga Pengarah syarikat adalah bertanggungjawab untuk membuat keputusan dan membuat keputusan perdagangan yang utama bagi pihak Syarikat. Beberapa keputusan yang diluluskan dalam bentuk Resolusi Lembaga adalah seperti berikut:

1. Pembukaan & operasi akaun bank,

2. Pembelian harta untuk kegunaan perniagaan

3. Pembelian kenderaan motor syarikat

4. Permohonan kemudahan perbankan dengan bank-bank

5. Pembayaran dividen

6. Pemilihan ahli-ahli baru atau Pelantikan pengarah baru

7. Penerimaan perletakkan jawatan ahli-ahli lembaga

8. Lain-lain


Tekan sini untuk lebih maklumat: Contoh Resolusi Lembaga

 

(For english version of this page, please click here)
Daftar Syarikat Sdn Bhd dengan SSM hanya RM1,460 sahaja!

Top