Perkhimatan Kami (Our Services)

 

Pendaftaran & Pembentukan Syarikat

Pendaftaran dan Pembentukan Syarikat (Sdn Bhd)
Syarikat Sedia Ada Untuk Dijual (Shelf Company)
Syarikat Sedia Ada vs Sdn Bhd Baru
Pendaftaran Pemilikan Tunggal + Perkongsian
Pemilikan Tunggal / Perkongsian vs Sdn Bhd
Carian Nama Syarikat
Tukar Pemilikan Tunggal atau Perkongsian kepada Sdn Bhd Baru
Penutupan Syarikat
Pertukaran Nama Syarikat

Setiausaha Syarikat

Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat
Pejabat Berdaftar Syarikat
Penyata Tahunan (Annual Return)
Penyediaan Lembaga Resolusi
Pelantikan Pengarah Baru
Peningkatan Modal Dibenarkan (Authorised Capital)
Peruntukan Saham Biasa (Ordinary Shares)
Perubahan Objek Perniagaan
Pemindahan Saham
Rekod Berkanun / Buku
Mesyuarat Agung Tahunan (AGM)
Perkhidmatan Perakaunan & Pentadbiran
Carian Kemuflisan
Carian Maklumat Syarikat
Perkhidmatan perakaunan
Pengurusan senarai gaji
Permohonan KWSP & PERKESO

Perkhidmatan Pengauditan

Audit Berkanun
Audit Dalaman

Perkhidmatan Percukaian

Penyerahan Cukai Pendapatan
Audit Cukai dan Penyiasatan
Anggaran Cukai & Semakan
Cukai Jualan
Cukai Perkhidmatan
Cukai Keuntungan Harta Tanah

 

(For english version of this page, please click here)

Daftar Syarikat Sdn Bhd dengan SSM hanya RM1,460 sahaja!

Top