Apakah itu Memorandum dan Artikel (M&A) sesebuah syarikat?

Memorandum dan Artikel adalah dokumen undang-undang syarikat yang dikehendaki untuk diserahkan (“lodged”) dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) semasa pendaftaran syarikat.

Syarikat-syarikat boleh mengubah dokumen-dokumen ini untuk disesuaikan dengan kaedah dan prosedur tertentu mereka sendiri yang mereka bercadang untuk terima-pakai. Secara umumnya, walau bagamaimanapun dokumen ini sering tidak disentuh kerana ia mengandungi peruntukan-peruntukan yang luas dan peruntukan yang luas ini menawarkan bimbingan yang sesuai untuk syarikat-syarikat tentang bagaimana untuk mengendalikan hal ehwal mereka.

Memorandum Persatuan

Memorandum persatuan syarikat, sering kali hanya dipanggil sebagai memorandum, adalah dokumen yang mengawal hubungan antara syarikat dan luar.

Memorandum Persatuan hendaklah menerangkan perkara-perkara berikut:

  • Nama Syarikat
  • Lokasi pejabat berdaftar
  • Fasal-fasal Objek
  • Kuasa-kuasa syarikat
  • Liabiliti ahli-ahli syarikat adalah terhad
  • Jumlah modal dibenarkan (“authorized capital”) yang berdaftar dengan SSM

 

Artikel Persatuan

Artikel persatuan syarikat, yang biasanya dikenali sebagai artikel, membentuk perlembagaan syarikat.

Artikel memperincikan kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang mengawal pengurusan dalaman hal ehwal sesebuah syarikat dan perniagaannya.


(For english version of this page, please click here)

Daftar Syarikat Sdn Bhd dengan SSM hanya RM1,460 sahaja!

Top