Perbezaan antara Syarikat Sdn Bhd dan Perkongsian / Milikan Tunggal - No.1 Syarikat