Modal Dibenarkan Syarikat (Authorised Capital) - No.1 Syarikat